Amaxi Kids Care 1+

 Amaxi Kids Care 1+ 是添加了维生素和矿物质的脱脂奶粉,专门为一岁以

上的幼儿配制,它为孩子的成长提供了重要营养来源。 Amaxi Kids Care 1+还添加了益生菌纤维,帮助促进消化系统。 Amaxi Kids Care 1+ 是一
种营养和美味的饮料,帮助孩子茁壮成长。

年龄:儿童

适用于:日常营养

巧克力口味                             香草口味                               草莓口味